Harga Advan i5APeraturan dalam kereta gabungan sederhana-menarik gerbong kereta dari satu lagu lain, serta tiap-tiap gerbong kereta sanggup ganti ke jalur kosong atau ganti di belakang gerbong kereta dari bentuk serta warna yang sama.

Komentar